Інформація про дошкільний навчальний заклад

Проектна потужність закладу - 320 місць.

Територія обслуговування: вулиці Леваневського, Східна, Раскової, Митрофанова.

Режим роботи закладу: 7.30 - 18.00
Чергова група: 7.00 - 19.00

У дитячому садку працює 13 вікових груп:
1 група раннього віку,
8 груп дошкільного віку загального розвитку,
2 групи спеціального призначення для дітей з порушенням мовлення,
2 класи шестирічок – (від БЗШ І-ІІІ ступенів №11).

  • /Files/images/novini/Осінь Малинка 16 016.jpg/Files/images/novini/IMG_0483.jpg/Files/images/novini/підсумкові заняття 003.jpg

Для організації освітньої діяльності у дошкільному закладі є:

  • музична зала;
  • спортивна зала;
  • басейн;
  • кімната образотворчої діяльності;
  • кабінет практичного психолога;
  • 2 кабінети вчителів – логопедів;
  • медичний кабінет.

Вхід до закладу обладнаний пандусом.

/Files/images/Незабудка 035.jpg/Files/images/DSC_7481.NEF.jpg

Напрями діяльності дошкільного

навчального закладу

Діяльність дошкільного закладу спрямована на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвих компетентностей вихованців відповідно Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілляі», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; створення умов для забезпечення наступності між дошкільною ланкою та початковою школою.

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільного навчального закладу є збереження і зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку, забезпечення їх фізичного і психічного розвитку, формування у дітей мотивації до здорового способу життя; організація ігрової діяльності з метою всебічного сприяння розвитку дитячої індивідуальності, забезпечення розвитку тих психічних новоутворень, які є основою саморозвитку дитячої особистості. У закладі створений спортивний комплекс, в який входять; спортивний зал, зал сухого плавання, басейн, спортивний майданчик.

Mова освітнього процесу - українська.

Завдання на 2018 – 2019 навчальний рік

1. Спрямовувати освітній процес на формування україноцентричного контенту в дошкільній освіті, підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання ді­тей дошкільного віку відповідно до вимог Базового ком­поненту до­шкільної ос­віти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», спеціальних та парціальних програм. Створити оптимальні ор­га­нізаційно-педа­гогічні, санітарно-гі­гієнічні, навчально-методичні і ма­те­­­ріа­ль­но-технічні умо­ви для якіс­ної до­шкі­льної ос­ві­ти дітей.

2. Забезпечувати наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках освітньої реформи «Нова українська школа» шляхом реалізації діяльнісного підходу до організації освітнього процесу. Забезпечувати всебічний розвиток і функціонування української мови як державної, формувати світогляд дітей дошкільного віку засобами художнього слова.

3. Впроваджувати ефективні технології розвитку дітей раннього та дошкільного віку в конструктивній діяльності. Формувати ігрову компетенцію під час організації конструкторсько-будівельних ігор.

4. Забезпечувати умови та створювати інформаційно-просвітницький простір щодо формування у педагогічних працівників та батьків позитивного ставлення до партнерської взаємодії. Формувати моделі поведінки, орієнтовані на взаєморозуміння та взаємоповагу.

Наші досягнення

/Files/images/2018_novini/img096.jpg

/Files/images/IMG_1216.jpg

/Files/images/2017_novini/img061.jpg

/Files/images/2017_novini/img067 2.jpg/Files/images/2017_novini/img068 2.jpg

/Files/images/2017_novini/img059 2.jpg/Files/images/2017_novini/img069 2.jpg/Files/images/2017_novini/img070 2.jpg/Files/images/2017_novini/img071 2.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 339

Коментарi