Інформація про дошкільний навчальний заклад

Проектна потужність закладу - 320 місць.

Територія обслуговування: вулиці Леваневського, Східна, Раскової, Митрофанова.

Режим роботи закладу: 7.30 - 18.00
Чергова група: 7.00 - 19.00

У дитячому садку працює 13 вікових груп:
1 група раннього віку,
8 груп дошкільного віку загального розвитку,
2 групи спеціального призначення для дітей з порушенням мовлення,
2 класи шестирічок – (від БЗШ І-ІІІ ступенів №11).

У 2017 - 2018 році заклад відвідують 293 дитини

  • /Files/images/novini/Осінь Малинка 16 016.jpg/Files/images/novini/IMG_0483.jpg/Files/images/novini/підсумкові заняття 003.jpg

Для організації освітньої діяльності у дошкільному закладі є:

  • музична зала;
  • спортивна зала;
  • басейн;
  • кімната образотворчої діяльності;
  • кабінет практичного психолога;
  • 2 кабінети вчителів – логопедів;
  • медичний кабінет.

Вхід до закладу обладнаний пандусом.

/Files/images/Незабудка 035.jpg/Files/images/DSC_7481.NEF.jpg

Напрями діяльності дошкільного

навчального закладу

Діяльність дошкільного закладу спрямована на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвих компетентностей вихованців відповідно Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілляі», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; створення умов для забезпечення наступності між дошкільною ланкою та початковою школою.

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільного навчального закладу є збереження і зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку, забезпечення їх фізичного і психічного розвитку, формування у дітей мотивації до здорового способу життя; організація ігрової діяльності з метою всебічного сприяння розвитку дитячої індивідуальності, забезпечення розвитку тих психічних новоутворень, які є основою саморозвитку дитячої особистості. У закладі створений спортивний комплекс, в який входять; спортивний зал, зал сухого плавання, басейн, спортивний майданчик.

Завдання на 2017 – 2018 навчальний рік

1. Спрямовувати освітню діяльність на систематизацію змісту і засобів навчання, виховання та ро­з­в­итку ді­тей дошкільного віку відповідно до вимог Базового ком­поненту до­шкільної ос­віти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», спеціальних та парціальних програм. Створити оптимальні ор­га­нізаційно-педа­гогічні, санітарно-гі­гієнічні, навчально-методичні і ма­те­­­ріа­ль­но-технічні умо­ви для якіс­ної до­шкі­льної ос­ві­ти дітей. Здійснювати ранню професійну орієнтацію дошкільників, виховувати повагу до людини праці.

2. Забезпечувати наступність між дошкільною та початковою ланками в рамках впровадження концепції «Нової української школи». Активно впроваджувати інноваційні методики, розвивальні ігри для розвитку інтелектуальних здібностей дошкільників.

3. Продовжувати створювати умови для фізичного розвитку, оздоровлення дошкільників. Удосконалювати рухові якості дітей, використовуючи інтеграцію рухів та музичного супроводу.

4. Формувати монологічну компетенцію дошкільників у процесі навчання розповідання за картинами. Збагачувати цілісну картину світу дітей під час ознайомлення з творами живопису.

Наші досягнення

/Files/images/2018_novini/img096.jpg

/Files/images/IMG_1216.jpg

/Files/images/2017_novini/img061.jpg

/Files/images/2017_novini/img067 2.jpg/Files/images/2017_novini/img068 2.jpg

/Files/images/2017_novini/img059 2.jpg/Files/images/2017_novini/img069 2.jpg/Files/images/2017_novini/img070 2.jpg/Files/images/2017_novini/img071 2.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 218

Коментарi